Unitech.vn

     
HomeDịch vụThiết kế Web/Portal

Thiết kế Web/Portal
Sứ nguyện chính của Unitech khi cung cấp dịch vụ thiết kế Web/Portal là nhằm đem lại khả năng mở rộng hoạt động của khách hàng trên môi trường Internet. Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ đem đến cho khách hàng những sản phẩm nổi bật với:
  • Giao diện đẹp, nổi bật và thân thiện
  • Tốc độ tải nhanh, chuyển trang dễ dàng
  • Cấu trúc dữ liệu tối ưu, dễ dàng cập nhật thông tin
  • Hoạt động với hiệu suất cao
  • Quản trị đơn giản, dễ dàng mở rộng tính năng
 Công nghệ sử dụng:
  • OS Linux, Windows 2003 Server
  • Ngôn ngữ lập trình: Java, PL/SQL, PHP
  • Cơ sở dữ liệu: Oracle, DB2, MySQL
  • Framework, libraries:  J2EE, Struts, Hibernate, EJB, Joomla
  • Middleware: IBM WebSphere Application Server và Oracle Application Server