Unitech.vn

     
HomeTin tứcUnitech chính thức đạt chứng chỉ CMMI
Sau hơn 1 tháng thẩm định kỹ lưỡng hồ sơ đánh giá CMMI của Unitech, vào ngày 22/5, SEI đã chính thức gửi thông báo đến đại diện Unitech về việc chấp nhận kết quả đánh giá chứng chỉ CMMI Level 3 diễn ra tại Unitech vào cuối tháng 3/2012.
altHiện tại, kết quả đánh giá và các thông tin liên quan đã được SEI đăng tải lên địa chỉ website: https://sas.sei.cmu.edu/pars/pars_detail.aspx?a=18297. Đây là thành công tiếp theo của Unitech, sau đợt đánh giá chứng chỉ ISO 9001:2008 vào cuối tháng 2/1012.
Việc đạt được chứng chỉ CMMI Level 3 theo mô hình Staged đã đánh dấu sự trưởng thành của Unitech trong việc chuẩn hóa hệ thống quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đặc biệt trong đợt đánh giá, Đánh giá trưởng cũng như các đánh giá viên đã ghi nhận sự cam kết mạnh mẽ của Ban lãnh đạo công ty đối với việc định nghĩa và thực thi quy trình một cách hiệu quả trong toàn bộ tổ chức. Bên cạnh đó, sự nỗ lực của toàn thể nhân viên Unitech cũng đã góp phần đem lại thành công, bởi chính những người thực thi quy trình tin rằng, công việc họ đang làm sẽ mang lại những giá trị mới cho khách hàng.
Nhân dịp này, đại diện công ty tư vấn ECCI, Bộ Thông tin truyền thông và Đơn vị giám sát ODC cũng đã gửi lời chúc mừng thành công đến tập thể đội ngũ Unitech. Mong rằng trong thời gian tới, hệ thống này sẽ luôn được duy trì và cải tiến, phục vụ thực chất cho công việc của Unitech.