Unitech.vn

     
HomeTin tứcUnitech đánh giá thành công ISO 9001:2008
Sau hơn 1 năm xây dựng và triển khai, cuối tháng 2 vừa qua, Unitech đã thực hiện đánh giá thành công chứng chỉ ISO 9001:2008. Như đã ghi rõ trong chính sách chất lượng của tổ chức, Unitech luôn đặt mục tiêu vươn tới những tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì vậy, bộ quy trình Unitech QMS ngay từ ban đầu đã được định nghĩa dựa trên yêu cầu công việc thực tế kết hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn của ISO và một số mô hình quản lý chất lượng khác.
Xác định phạm vi đánh giá đối với tiêu chuẩn ISO gồm 2 lĩnh vực: “Phát triển và cung cấp dịch vụ phần mềm cho thị trường Việt Nam” và “Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng và thiết bị công nghệ thông tin”, Unitech đã tiến hành đánh giá toàn bộ các quy trình liên quan đến hoạt động sản xuất phần mềm và cung cấp dịch vụ phần cứng, kèm theo các hồ sơ chứng minh. Kết quả được cơ quan chứng nhận TÜV Rheinland Vietnam kết luận là hoàn toàn phù hợp và đáp ứng mọi yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đây là thành công bước 1 của Unitech, trong tháng 03 tiếp theo, Unitech sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch đánh giá bộ quy trình theo mô hình CMMI Level 3 nhằm ngày càng nâng cao hiệu lực quản lý chất lượng, đem lại chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng.