Unitech.vn

     
HomeSản phẩm - Giải phápCổng thông tin nội vụ

Hệ thống cổng thông tin nội vụ
Cổng thông tin nội vụ sẽ hỗ trợ chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền thực hiện công tác quản lý nhà nước về nội vụ, gồm các lĩnh vực: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền các cấp; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn; tổ chức hội; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng. Đồng thời, phần mềm còn hỗ trợ các cơ quan, đơn vị nhà nước quản lý hồ sơ thông tin cán bộ công chức trực thuộc và các công tác nhân sự địa phương khác.
Mô hình chức năng:
 
Đặc điểm nổi bật:
  • Kiến trúc và công nghệ hiện đại, độ bảo mật cao, hiệu quả về tốc độ
  • Các phân hệ tồn tại độc lập nên đảm bảo tính ổn định cao, tính năng đa dạng
  • Tổ chức lưu trữ dữ liệu theo hệ thống, thuận tiện trong việc theo dõi và truy xuất thông tin
  • Có thể nâng cấp, thu hẹp/mở rộng và tích hợp với các ứng dụng khác