Unitech.vn

     
HomeSản phẩm - Giải phápMột cửa điện tử
Một cửa điện tử
Hệ thống Một cửa điện tử giúp cho các Cơ quan quản lý nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công khai tình trạng giải quyết hồ sơ. Cụ thể:
 • Hỗ trợ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong công tác tiếp nhận hồ sơ, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và trả kết quả
 • Giúp Lãnh đạo, chuyên viên kiểm soát tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính
 • Giúp phối hợp giữa các bộ phận trong cơ quan và giữa các cơ quan để giải quyết các thủ tục hành chính
 • Công khai tình trạng xử lý hồ sơ, cho phép công dân, tổ chức theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ của mình qua nhiều kênh như: website, tin nhắn, điện thoại, …
 • Thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Mô hình chức năng:
Đặc điểm nổi bật:
 • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
 • Định nghĩa quy trình tùy biến bằng giao diện người dùng.
 • Dữ liệu được tối ưu hóa và quản lý theo năm.
 • Áp dụng công nghệ tiến tiến, có khả năng mở rộng
 • Tích hợp với phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.
 • Đáp ứng các quy định của tiêu chuẩn ISO
 • Đáp ứng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và truyền thông.
http://www.unispace.vn/templates/unispace/images/nb_004.png     http://www.unispace.vn/templates/unispace/images/nb_003.png