Unitech.vn

     
Home

Phát triển ứng dụng trên di động
Hiện nay, khi điện thoại không chỉ đơn thuần là phương tiện liên lạc, thì thị trường di động đang có nhu cầu ngày càng cao đối với các ứng dụng đính kèm thông minh. Unitech luôn đón nhận và đánh giá cao sự tham gia của khách hàng đối với dịch vụ phát triển ứng dụng mobile của chúng tôi, để mỗi sản phẩm chúng tôi làm ra luôn có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.

Unitech có kinh nghiệm về phát triển ứng dụng cho các dòng smartphone sau:
  • iPhone
  • iPad
  • Blackberry
  • Và các thiết bị chạy hệ điều hành Android
Công nghệ sử dụng:
  • iOS: Cocoa Touch, Objective C, Snow Leopard, XCode, iOS 3.x, 4.x
  • Android: Java, Eclipse + ADT, JDK 1.6, Android 2.1, 2.2
  • Blackberry: Java, Eclipse, JDK 1.6, Blackberry OS 6.0
Frameworks, Libraries và Middlewares
  • Server site: CodeIgniter, CakePHP
  • Client: Three20
  • Services: XML, JSONS