Unitech.vn

     
Home
Quản lý bệnh viện
Hệ thống Quản lý bệnh viện (UniHospital) được xây dựng với mục tiêu quản lý thông tin khám và điều trị bệnh nhân từ khi nhập viện đến khi ra viện. Hệ thống giúp việc trao đổi thông tin giữa các khoa phòng được chặt chẽ, tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, quản lý thông tin điều trị bệnh nhân một cách khoa học và giúp cho lãnh đạo theo dõi tình hình hoạt động của bệnh viện một cách toàn diện. Hệ thống được xây dựng dựa trên các chuẩn mực quy định của Bộ Y tế, Bảo hiểm y tế và thực tiễn nghiệp vụ tại các bệnh viên tuyến Tỉnh, tuyến Huyện.
Mô hình chức năng:
Đặc điểm nổi bật:
  • Quản lý thông tin thông suốt giữa các khoa – phòng, đảm bảo sự liền mạch, chặt chẽ của hệ thống khám – chữa bệnh, góp phần làm tăng hiệu quả điều hành của bệnh viện
  • Hệ thống có thể tùy chỉnh và cấu hình linh hoạt phụ thuộc theo đặc điểm thực tế tại từng bệnh viện
  • Tuân thủ quy trình báo cáo, thống kê theo quy định của Bộ Y tế và Bảo hiểm y tế
  • Quản lý chặt chẽ về mặt tài chính, giúp việc thanh toán các khoản chi phí chính xác, nhanh chóng.