Unitech.vn

     
HomeGiới thiệuQuản lý chất lượng

Quản lý chất lượng
Nếu bạn vẫn băn khoăn liệu yêu cầu của mình có được xử lý chuyên nghiệp hay không, chất lượng toàn diện sản phẩm/dịch vụ mình sẽ mua có được như ý hay không,  thì Unitech có thể cam kết về điều đó. Bởi Hệ thống quản lý chất lượng của Unitech không chỉ phát triển theo định hướng mô hình CMMI cấp độ 3 và chuẩn ISO 9001:2008 mà còn luôn được cải tiến bằng những đúc kết kinh nghiệm thực tế của chúng tôi theo thời gian.

Hệ thống quản lý chất lượng của Unitech bao phủ toàn bộ các hoạt động chính của chúng tôi gồm:
  • Nhóm quy trình mua hàng và bán hàng
  • Nhóm quy trình quản lý dự án
  • Nhóm quy trình phát triển dự án
  • Nhóm quy trình Hỗ trợ dự án
  • Nhóm quy trình mức tổ chức
  • Nhóm quy trình hỗ trợ điều hành
Unitech cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình thông qua việc áp dụng khâu đoạn kiểm thử và đảm bảo chất lượng ở nhiều cấp độ. Bên cạnh đó, chúng tôi còn sử dụng các phương pháp hỗ trợ khác như đo lường, theo dõi giám sát tiến độ, và tùy biến quy trình dự án.

Cải tiến liên tục là phương châm của Unitech về thực hành chất lượng. Ban kiểm soát chất lượng của chúng tôi có trách nhiệm liên tục xem xét và thẩm định các quy trình hiện hành so với nhu cầu kinh doanh và hoạt động thực tế, cũng như có đủ thẩm quyền để xác định và thực hiện các sáng kiến cải tiến. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi chính là để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ của Unitech có chất lượng tốt nhất.