Unitech.vn

     
Home
Quản lý thông tin điều tra
Phần mềm Quản lý thông tin điều tra tổng hợp nhằm tối ưu hóa việc cập nhật thông tin trong quá trình theo dõi đơn thư tố giác - tin báo về tội phạm, theo dõi kiến nghị khởi tố vụ án – bị can, theo dõi thông tin tội phạm cũng như hỗ trợ việc tra cứu thông tin, thực hiện thống kê, báo cáo theo nhu cầu thực tế. 
Mô hình chức năng:
Đặc điểm nổi bật:
  • Các phân hệ tồn tại độc lập nên đảm bảo tính ổn định cũng như khả năng mở rộng của phần mềm
  • Điều tra viên hoàn toàn chủ động về không gian và thời gian xử lý thông tin
  • Dễ dàng kết xuất báo cáo, thống kê theo nhiều tiêu chí tùy chọn
  • Hỗ trợ thông báo các công việc cần xử lý sắp đến hạn
  • Giúp tiết kiệm tối đa chi phí văn phòng