Unitech.vn

     
Home
Phần mềm Quản lý xây dựng
Phần mềm Quản lý xây dựng giúp quản lý tất cả các thông tin về dự án từ các thông tin đầu vào, các thông tin chi tiết tại từng thời điểm thực hiện dự án, tại các hạng mục... cho đến các thông tin liên quan đến bộ phận tài chính kế toán, kho bãi, thiết bị. Đây thật sự là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, các đơn vị tư vấn thiết kế... là những đối tượng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực liên quan.
Mô hình chức năng:
 
Đặc điểm nổi bật:
  • Hỗ trợ giám sát, quản lý thông tin chi tiết và tổng thể một cách toàn diện và có hệ thống
  • Hệ thống báo cáo, thống kê đa dạng
  • Tùy chỉnh, mở rộng danh mục linh hoạt theo đặc thù hoạt động của đơn vị
  • Hệ thống cho phép sao lưu, cập nhật, phục hồi dữ liệu, đảm bảo tính an toàn của dữ liệu
  • Chức năng phân quyền, bảo mật chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối trong quá trình quản lý và tương tác nghiệp vụ giữa các phòng ban