Phần mềm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) giúp đánh giá chất lượng phục vụ, khảo sát mức độ hài lòng của người dân về quá trình giải quyết TTHC; phục vụ cho việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Công khai kết quả đánh giá trong quá trình xử lý hồ sơ, cho phép công dân/tổ chức theo dõi từng cán bộ, công chức và cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết TTHC.
  • Đảm bảo kết quả đánh giá khách quan, minh bạch.
  • Thúc đẩy cải thiện chất lượng phục vụ người dân/tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước.
  • Hỗ trợ thống kê chấm điểm cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị từ kết quả đánh giá của công dân và từ dữ liệu phần mềm một cửa điện tử.
  • Hỗ trợ báo cáo đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị.
  • Đáp ứng các quy định về đánh giá việc giải quyết TTHC được nêu tại Chương III, Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018.
  • Có các ứng dụng đánh giá trên iOS, Android.

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

  • Sở Thông tin và Truyền thông Cần Thơ
  • Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên
  • Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai