Hệ thống thông tin tài chính là giải pháp giúp Sở Tài chính tự động hóa công tác trao đổi, báo cáo, tổng hợp dữ liệu dự toán, quyết toán đơn vị dự toán các cấp nhằm tiết kiệm thời gian, công sức của các cán bộ quản lý. Hệ thống đáp ứng mục tiêu tin học hóa quy trình quản lý ngân sách nhà nước của toàn tỉnh/thành phố.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Hệ thống tự động tổng hợp dự toán, báo cáo quyết toán.
  • Lưu trữ lịch sử quá trình tạo lập – thẩm định – phê duyệt dự toán, quyết toán.
  • Cho phép định nghĩa, tùy chỉnh công thức dựa trên tất cả những dữ liệu dự toán, quyết toán đã có trên hệ thống.
  • Hỗ trợ thiết lập công thức tương tự như excel, tạo lập biểu mẫu từ file excel mà không bị mất công thức và định dạng.
  • Hỗ trợ quản lý các kế hoạch tài chính trung hạn.
  • Mô hình cài đặt tập trung: dễ dàng quản trị, quản lý phiên bản, tiết kiệm nhân lực quản trị.
  • Dữ liệu lưu trữ tập trung giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao ở đơn vị các cấp cùng triển khai chung hệ thống phần mềm.

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

  • Sở Tài chính tỉnh Gia Lai
  • Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng