Phần mềm Lập dự toán ngân sách nhà nước (UniBudget) là công cụ hỗ trợ thực hiện chức năng quản lý lập dự toán ngân sách nhà nước, là một trong các nhiệm vụ rất quan trọng của cơ quan nhà nước. Quản lý lập dự toán ngân sách, tổng hợp dự toán ngân sách thông qua việc ứng dụng CNTT nhằm giảm thời gian thủ công cho việc tổng hợp số liệu, đảm bảo công tác lập, thẩm định, tổng hợp dự toán ngân sách của toàn tỉnh một cách chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Hệ thống tự động tổng hợp dự toán
 • Quy trình luân chuyển động (có thể định nghĩa được)
 • Lưu trữ lịch sử quá trình tạo lập – thẩm định – phê duyệt dự toán
 • Định nghĩa động các biểu mẫu dự toán, các biểu mẫu tổng hợp
 • Cho phép định nghĩa, tùy chỉnh công thức dựa trên tất cả những dữ liệu dự toán đã có qua từng thời kỳ
 • Cho phép tạo lập biểu mẫu từ file excel mà không bị mất công thức và định dạng
 • Cho phép định nghĩa thêm các biểu mẫu liên quan và lấy giá trị trực tiếp trong quá trình lập dự toán
 • Hỗ trợ thiết lập công thức tương tự như excel
 • Hỗ trợ quản lý các kế hoạch tài chính trung hạn
 • Phần mềm chạy trên môi trường mạng, giúp người dùng dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi
 • Mô hình cài đặt tập trung: dễ dàng quản trị, quản lý phiên bản, tiết kiệm nhân lực quản trị
 • Dữ liệu lưu trữ tập trung giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao ở đơn vị các cấp cùng triển khai chung hệ thống phần mềm.
 • Giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc tạo lập, quản lý và tổng hợp dự toán ngân sách hàng năm.
 • Đảm bảo chính xác, công bằng, chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả theo đúng các quy định của nhà nước.

KHÁCH HÀNG

 • Sở Tài chính  và các đơn vị dự toán của thành phố Đà Nẵng
 • Sở Tài chính và các đơn vị dự toán của tỉnh Gia Lai