Phần mềm Lập dự toán ngân sách nhà nước là công cụ hỗ trợ thực hiện chức năng quản lý lập dự toán ngân sách nhà nước, là một trong các nhiệm vụ rất quan trọng của cơ quan nhà nước. Quản lý lập dự toán ngân sách, tổng hợp dự toán ngân sách thông qua việc ứng dụng CNTT nhằm giảm thời gian thủ công cho việc tổng hợp số liệu, đảm bảo công tác lập, thẩm định, tổng hợp dự toán ngân sách của toàn tỉnh một cách chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Giúp nâng cao công tác quản lý lập dự toán ngân sách nhà nước.
  • Tăng hiệu quả và chất lượng phục vụ khách hàng.
  • Giúp công tác thống kê báo cáo được nhanh chóng, chính xác.

KHÁCH HÀNG

  • Sở tài chính thành phố Đà Nẵng