Unitech.vn

     
HomeSản phẩm - Giải phápThẩm định giá
Thẩm định giá
Phần mềm Thẩm định giá hỗ trợ công tác thẩm định giá động sản và bất động sản với việc quản lý cơ sở dữ liệu về giá. Phần mềm quản lý thông tin từ lúc ký hợp đồng với khách hàng, cung cấp chứng thư và theo dõi thanh lý các hợp đồng thẩm định giá.
Mô hình chức năng:
alt
Đặc điểm nổi bật:
  •  Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xử lý công việc của cán bộ.
  • Giúp lãnh đạo giám sát được toàn bộ công việc của đơn vị.
  • Quản lý thông tin rõ ràng, dễ dàng tra cứu.
  • Tạo cơ sở dữ liệu đầy đủ thông tin về động sản và bất động sản.