Hệ thống Cơ sở dữ liệu và Phần mềm quản lý chuyên ngành Tài chính (UniFinance) là một hệ thống tổng thể, quản lý tất cả cơ sở dữ liệu, các chức năng, nghiệp vụ của Sở Tài chính.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Tạo lập được cơ sở dữ liệu và các ứng dụng chuyên ngành tập trung, nhất quán về ngành tài chính. Từ đó giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc xây dựng, quản lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu về tài chính.
  • Dữ liệu lưu trữ tập trung giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao.
  • Từ cơ sở dữ liệu được tổng hợp trong quá trình thực hiện các nghiệp vụ quản lý nhà nước chuyên ngành tài chính, cho phép thực hiện thống kê, báo cáo số liệu đơn giản, thuận tiện, chính xác, nhanh chóng theo đúng các biểu mẫu đã được định nghĩa sẵn.

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

  • Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng