Từ ngày 4/11 đếnngày 12/12/2019, Unitech đã triển khai công tác tập huấn đào tạo phần mềm Hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp cho hơn 1.100 đơn vị dự toán trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đây là phần mềm do đội ngũ Unitech xây dựng và phát triển, với các chức năng chính:

  • Tự động hóa công tác trao đổi, báo cáo, tổng hợp dữ liệu dự toán, quyết toán đơn vị dự toán các cấp.
  • Theo dõi tình hình thu, chi từ nguồn thu của các đơn vị hành chính sự nghiệp. Theo dõi tình hình chi ngân sách nhà nước, cụ thể dự toán ngân sách nhà nước được giao, tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước.
  • Hỗ trợ tạo lập, chiết suất số liệu cần báo cáo theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý ngân sách,… Cho phép đơn vị cấp dưới gửi báo cáo lên cấp trên và cấp trên phê duyệt báo cáo trực tuyến.
  • Hình thành kho dữ liệu tập trung về thông tin tài chính cho toàn tỉnh

Phần mềm được đưa vào sử dụng sẽ mang đến nhiều lợi ích thiết thực, giảm thời gian, nhân lực làm các công việc thống kê, tổng hợp, tra cứu đơn thuần, cắt giảm được nhiều báo cáo giấy định kỳ trong công tác quản lý nhà nước tại Sở Tài chính cũng như các đơn vị sử dụng ngân sách..

Giúp đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng và hiệu quả của số liệu trong các báo cáo với nhiều loại chỉ tiêu, yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, góp phần giảm chi phí hành chính. Đồng thời, tạo thêm một tác phong làm việc theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đối với đội ngũ cán bộ, công chức.

Phần mềm Hệ thống thông tin tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp là giải pháp hiệu quả, đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, góp phần trong công cuộc số hóa lĩnh vực tài chính.