Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (UniOffice) được xây dựng với mục tiêu tin học hóa công tác quản lý, soạn thảo, xử lý văn bản và hồ sơ công việc của các Cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời trợ giúp có hiệu quả để lãnh đạo có thể dễ dàng chỉ đạo, giao việc, theo dõi tình hình xử lý công việc… Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ đắc lực cho các chuyên viên trong việc xử lý các công việc hằng ngày.

CHỨC NĂNG

 • Quản lý văn bản đến
 • Xử lý văn bản đến
 • Quản lý văn bản đi
 • Xử lý công việc
 • Hồ sơ công việc điện tử
 • Định nghĩa luồng xử lý công việc
 • Lịch công tác
 • Trao đổi nội bộ
 • Báo cáo thống kê
 • Quản trị hệ thống
 • Các tiện ích

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng.
 • Định nghĩa quy trình tùy biến bằng giao diện người dùng.
 • Dữ liệu được tối ưu hóa và quản lý theo năm.
 • Áp dụng công nghệ tiên tiến, có khả năng mở rộng và kết nối với các hệ thống khác.
 • Đáp ứng các quy định của tiêu chuẩn ISO.
 • Đáp ứng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và truyền thông.

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

 • Thành phố Đà Nẵng:
  + 34 Sở, Ban, Ngành và các đơn vị trực thuộc
  + 7 Quận, Huyện
  + 56 xã phường
 • Tỉnh Gia Lai:
  + 20 Sở ban ngành
  + 17 Huyện, thị xã, thành phố
  + 220 Xã phường
 • Tỉnh Thái Nguyên:
  + 20 Sở ban ngành
  + 9 Huyện, thị xã
  + 150 Xã phường

 • Tỉnh Bình Thuận:
  + 23 Sở ban ngành
  + 10 Huyện, thành phố
  + 120 Xã phường
 •  Thành phố Cần Thơ:
  + 23 Sở ban ngành
  + 09 Quận, huyện
  + 85 Xã phường