Phần mềm quản lý tài sản công (UniAsset) là công cụ hỗ trợ giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp các cấp thực hiện các nghiệp vụ theo dõi, quản lý tài sản; giúp đơn vị chủ quản cấp Sở ngành dễ dàng tự động tổng hợp báo cáo toàn ngành, tra cứu tài sản của các đơn vị trực thuộc trực tuyến qua môi trường mạng; đồng thời giúp Sở Tài chính thuận lợi trong việc theo dõi, quản lý, phê duyệt các đề xuất trang cấp tài sản của đơn vị cấp dưới.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Mô hình cài đặt tập trung: dễ dàng quản trị, quản lý phiên bản, tiết kiệm nhân lực quản trị
  • Phần mềm quản lý, lưu trữ dữ liệu tập trung, giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao ở đơn vị các cấp cùng triển khai chung hệ thống phần mềm.
  • Bản quyền phần mềm trọn gói, tiết kiệm chi phí mua bản quyền phần mềm theo năm
  • Cập nhật kịp thời các quy định, chính sách của nhà nước về quản lý tài sản công
  • Phần mềm chạy trên môi trường mạng, giúp người dùng dễ dàng truy cập mọi lúc, mọi nơi
  • Tự động cập nhật dữ liệu báo cáo, tiết kiệm thời gian tổng hợp số liệu báo cáo của tất cả các đơn vị các cấp.

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

  • Sở Tài chính và các đơn vị dự toán trên toàn tỉnh Gia Lai
  • Công an thành phố Đà Nẵng