Hệ thống Một cửa điện tử giúp cho các Cơ quan quản lý nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ công dân, tổ chức thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và công khai tình trạng giải quyết hồ sơ. Cụ thể:

 • Hỗ trợ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong công tác tiếp nhận hồ sơ, theo dõi quá trình xử lý hồ sơ và trả kết quả
 • Giúp Lãnh đạo, chuyên viên kiểm soát tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính
 • Giúp phối hợp giữa các bộ phận trong cơ quan và giữa các cơ quan để giải quyết các thủ tục hành chính
 • Công khai tình trạng xử lý hồ sơ, cho phép công dân, tổ chức theo dõi trạng thái xử lý hồ sơ của mình qua nhiều kênh như: website, tin nhắn, điện thoại, …
 • Thực hiện dịch vụ công trực tuyến

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Giao diện đơn giản, dễ sử dụng
 • Định nghĩa quy trình tùy biến bằng giao diện người dùng.
 • Dữ liệu được tối ưu hóa và quản lý theo năm.
 • Áp dụng công nghệ tiên tiến, có khả năng mở rộng và kết nối với các hệ thống khác
 • Đáp ứng các quy định của tiêu chuẩn ISO
 • Đáp ứng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và truyền thông

KHÁCH HÀNG

 • Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng
 • Sở Thông tin và Truyền thông Gia Lai
 • Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên