Phần mềm quản lý tiêm chủng phục vụ công tác quản lý thông tin tiêm ngừa của khách hàng, thông báo cho khách hàng khi đến lịch tiêm nhắc lại. Phần mềm giúp quản lý thông tin tư vấn tiêm ngừa, thanh toán và theo dõi kho vắc xin/ huyết thanh của Trung tâm đảm bảo tối ưu hóa công tác quản lý tại đơn vị sử dụng.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Giúp nâng cao công tác quản lý tiêm chủng.
  • Tăng hiệu quả và chất lượng phục vụ khách hàng.
  • Tạo cơ sở dữ liệu về việc tiêm chủng.
  • Giúp công tác thống kê báo cáo được nhanh chóng, chính xác.

KHÁCH HÀNG

  • Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng
  • Trung tâm Y tế dự phòng….
  • Trung tâm Y tế dự phòng….