Phần mềm Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (UniPSR) được xây dựng với mục tiêu cung cấp công cụ để số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ văn bản giấy còn hiệu lực sang dữ liệu điện tử để xây dựng, hình thành CSDL dùng chung của tỉnh, phục vụ công tác giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Hệ thống bảo đảm kết nối trao đổi dữ liệu với các phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công, các phần mềm chuyên ngành khác để khai thác và quản lý kết quả giải quyết TTHC hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Dữ liệu lưu trữ tập trung toàn tỉnh giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao
  • Dễ dàng tích hợp và cung cấp quyền truy cập một cách chặt chẽ đối với các hệ thống khác như: một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến, các phần mềm chuyên ngành … của địa phương
  • Thiết kế động việc quản lý các trường thông tin của các đối tượng kết quả thủ tục hành chính giúp dễ dàng thiết lập, thay đổi biểu mẫu và tiết kiệm chi phí
  • Sử dụng công nghệ nguồn mở tiết kiệm được chi phí mua sắm bản quyền trong quá trình phát triển cũng như vận hành hệ thống

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

  • Các cơ quan, đơn vị thành phố Cần Thơ
  • Thành phố Đà Nẵng