Hệ thống Cơ sở dữ liệu và phần mềm Quản lý nhà nước chuyên ngành cấp huyện (UniDistrict) là giải pháp tạo lập CSDL và các ứng dụng quản lý tập trung đầy đủ, nhất quán và liên kết giữa các dữ liệu chuyên ngành cấp huyện. Hệ thống giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc xây dựng, quản lý, tổng hợp CSDL chuyên ngành cấp huyện và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong  công tác quản lý nhà nước tại cấp Huyện.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao.
 • Có thể thực hiện thống kê, báo cáo số liệu nhanh chóng, thuận tiện, chính xác theo đúng các biểu mẫu đã được định nghĩa sẵn.
 • Sẵn sàng tích hợp hoặc cung cấp chức năng đọc dữ liệu đối với các hệ thống CSDL ngoài có liên quan như CSDL nền của eGov, CSDL công chức, CSDL doanh nghiệp, CSDL dân cư…
 • Sẵn sàng tích hợp với các phần mềm dùng chung cho các cơ quan nhà nước tại địa phương như một cửa điện tử, quản lý văn bản điều hành…
 • Được phát triển trên các phần mềm nền mã nguồn mở, giúp tiết kiệm chi phí bản quyền.

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

 • UBND Quận Sơn Trà – TP Đà Nẵng
 • UBND Quận Thanh Khê – TP. Đà Nẵng
 • UBND Quận Cẩm Lệ – TP. Đà Nẵng
 • UBND Quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng
 • UBND Quận Hải Châu – TP Đà Nẵng
 • UBND Huyện Hòa Vang – TP Đà Nẵng