Phần mềm quản lý CSDL chuyên ngành Du lịch (UniTourism) hỗ trợ tạo lập CSDL và các ứng dụng chuyên ngành tập trung, nhất quán về ngành du lịch địa phương. Cho phép thực hiện thống kê, báo cáo số liệu đơn giản, thuận tiện, chính xác, nhanh chóng theo đúng các biểu mẫu đã được định nghĩa sẵn.

Hệ thống giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc xây dựng, quản lý, tổng hợp CSDL về du lịch và đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT vào công tác quản lý nhà nước trong bối cảnh ngành du lịch ngày càng phát triển mạnh mẽ.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Sẵn sàng tích hợp hoặc cung cấp chức năng đọc dữ liệu đối với các hệ thống ngoài có liên quan như: Hệ thống Quản lý thông báo lưu trú trực tuyến, Hệ thống kê khai giá trực tuyến, CSDL An toàn thực phẩm, CSDL Hướng dẫn viên du lịch, CSDL Doanh nghiệp lữ hành quốc tế, CSDL cơ sở lưu trú 4-5 sao. Ngoài ra còn có thể liên kết với các phần mềm sẵn có của địa phương như phần mềm báo cáo thống kê du lịch, Cổng thông tin du lịch của địa phương…
  • Dễ dàng thực hiện mở rộng, nâng cấp chức năng của hệ thống.
  • Sử dụng công nghệ nguồn mở, tiết kiệm chi phí bản quyền trong quá trình phát triển cũng như vận hành hệ thống.

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

  • Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng
  • Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai