Hệ thống Cơ sở dữ liệu về An ninh trật tự (UniSecurity) là một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, nhất quán về tình hình an ninh trật tự của tỉnh, thành phố. Hệ thống quản lý toàn bộ thông tin về tình hình xử lý các vụ việc và thông tin hồ sơ của các đối tượng liên quan. Hệ thống giúp tiết kiệm thời gian xử lý, luân chuyển, tra cứu, báo cáo thống kê và trao đổi thông tin giữa cán bộ công an các cấp và hỗ trợ dự báo tình hình an ninh trật tự bằng cách phân tích dữ liệu để cung cấp các báo cáo, thống kê trực quan nhằm phục vụ lãnh đạo đưa ra quyết định phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mất an ninh trật tự.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

  • Dữ liệu lưu trữ tập trung giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản và đạt hiệu quả cao.
  • Cho phép cán bộ tiếp nhận, xử lý, khai thác cung cấp thông tin, thống kê số liệu phục vụ kịp thời công tác nghiệp vụ, công tác điều tra, xử lý tội phạm.
  • Cho phép luân chuyển, phối hợp xử lý hồ sơ giữa các đơn vị công an các cấp.
  • Dữ liệu được thống kê trực quan theo bản đồ, biểu đồ giúp đưa ra các dự báo về tình hình hình an ninh trật tự, dữ liệu tội phạm liên quan…
  • Sử dụng công nghệ nền nguồn mở giúp tiết kiệm được chi phí mua sắm bản quyền trong quá trình phát triển cũng như vận hành hệ thống.

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

  • Công an thành phố Đà Nẵng