Cổng dữ liệu mở UniOpenData là giải pháp cổng thông tin tổng hợp và công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước tại các tỉnh, thành phố do Công ty cổ phần Unitech phát triển. Đây là nền tảng quan trọng trong việc triển khai xây dựng đô thị thông minh, phục vụ triển khai các hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đồng thời đây là nguồn cung cấp dữ liệu làm cơ sở phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho tỉnh/thành phố.Phần mềm được xây dựng phù hợp với các tiêu chí quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước…

Chức năng của phần mềm

Phân hệ Quản trị hệ thống

Quản lý người dùng, phân quyền, cấu hình hệ thống

Phân hệ Quản lý danh mục

Quản lý các danh mục dùng chung như lĩnh vực, tổ chức

Phân hệ Quản lý Tin tức

Quản lý chuyên mục tin tức, biên tập tin tức, tìm kiếm

Phân hệ Quản lý dữ liệu

Quản lý các bộ dữ liệu, nguồn dữ liệu, theo dõi thông tin dữ liệu, phiên bản dữ liệu

Phân hệ Báo cáo thống kê

Thống kê lượt truy cập dữ liệu, lượt tải dữ liệu, số lượng dữ liệu cung cấp theo đơn vị, theo lĩnh vực

Tính năng kỹ thuật

 • Tuân thủ danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 • Đáp ứng theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
 • Phần mềm có thể cài đặt và hoạt động được bình thường trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng IPv6
 • Phần mềm có thể tích hợp dữ liệu thông qua API cũng như cung cấp API cho các phần mềm khác khai thác dữ liệu.
 • Hệ thống có thời gian phản hồi trung bình dưới 2,5 giây. Thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây (bao gồm cả các trường hợp thực hiện chức năng báo cáo, thống kê).
 • Trình duyệt mà máy trạm có thể dùng: Edge phiên bản 79 trở lên, Firefox phiên bản 81 trở lên, Safari phiên bản 14 trở lên, Chrome phiên bản 83 trở lên.

Công nghệ sử dụng

 • Ngôn ngữ lập trình: Flask, Python, Html5
 • Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL, MongoDB.
 • Hệ điều hành: Linux.

BẢNG GIÁ THUÊ DỊCH VỤ PHẦN MỀM CỔNG DỮ LIỆU MỞ

Gói cơ bản

VND 1.200.000.000

01 năm
 • Phần mềm lõi Cổng dữ liệu mở
 • Không bao gồm công việc tích hợp dữ liệu mở từ các CSDL chuyên ngành thông qua API
 • Cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm
 • Quản trị vận hành hệ thống
 • Bảo trì phần mềm
Liên hệ!

Gói nâng cao

VND 1.700.000.000

01 năm
 • Phần mềm lõi Cổng dữ liệu mở
 • Tích hợp không giới hạn dữ liệu mở từ các CSDL chuyên ngành thông qua API
 • Cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm
 • Quản trị vận hành hệ thống
 • Bảo trì phần mềm
Liên hệ!