Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp huyện (UniDistrict) là giải pháp tạo lập cơ sở dữ liệu tập trung, đầy đủ, nhất quán và liên kết giữa các dữ liệu chuyên ngành cấp huyện. Phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, tra cứu, kế thừa, chia sẽ thông tin giữa các phòng quản lý nhà nước khi thực hiện xử lý công việc chuyên ngành. Tích hợp với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để xử lý dịch vụ công, tích hợp với các hệ thống chuyên ngành của Bộ, của tỉnh đã triển khai để kế thừa dữ liệu đã có. Phần mềm giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực trong việc xây dựng, quản lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp huyện và góp phần vào công cuộc chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước cấp Huyện

Chức năng của phần mềm

Các chức năng được thiết kế tương ứng với từng phòng ban cấp Huyện

 • Phòng Y tế
  • Quản lý ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
  • Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, thẩm mỹ
 • Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
  • Quản lý người có công và thông tin điều dưỡng người có công
  • Quản lý thông tin đối tượng liên quan đến ma túy
 • Phòng Tư pháp
  • Quản lý chuẩn tiếp cận pháp luật
  • Quản lý theo dõi kết quả thi hành pháp luật về xử lý VPHC
 • Phòng Văn hóa – Thông tin
  • Quản lý các danh hiệu văn hóa, văn minh đô thị
  • Quản lý thiết chế văn hóa
  • Quản lý thông tin sự kiện văn hóa, thể thao
  • Quản lý thông tin cơ sở lưu trú
  • Quản lý di tích văn hóa
  • Quản lý thông tin cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa
 • Phòng Tài nguyên – Môi trường
  • Quản lý thông tin kiểm tra cơ sở chấp hành pháp luật BVMT
  • Quản lý thông tin xác nhận hồ sơ môi trường
 • Phòng Tài chính – Kế hoạch
  • Quản lý thông tin đăng ký hộ kinh doanh
 • Phòng Nội vụ
  • Quản lý thông tin hoạt động cơ sở tôn giáo
  • Quản lý thôn/tổ dân phố
 • Phòng Giáo dục – Đào tạo
  • Quản lý thông tin văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở
 • Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Quản lý thông tin tàu cá
  • Quản lý ATTP ngành Nông nghiệp
  • Quản lý thông tin đánh giá hợp tác xã nông nghiệp
  • Quản lý thông tin đánh giá xây dựng nông thôn mới
 • Phòng Kinh tế – Hạ tầng
  • Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Tuyến đường, Mương thoát nước, Cầu)
  • Quản lý thông tin cây xanh
  • Quản lý thông tin cấp phép xây dựng
  • Quản lý ATTP ngành Công thương
  • Quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở
  • Quản lý thông tin cấp phép bán lẻ LPG chai
  • Quản lý thông tin cấp phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
  • Quản lý thông tin cấp phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
 • Các chức năng dùng chung
  • Phân hệ giải quyết thủ tục hành chính
  • Phân hệ Quản lý số liệu thống kê (phục vụ báo cáo chỉ tiêu KT-XH)
  • Phân hệ Quản lý công tác thanh kiểm tra
  • Phân hệ Quản trị cơ sở dữ liệu
  • Phân hệ Quản trị hệ thống

Tính năng kỹ thuật

 • Tuân thủ danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 • Đáp ứng theo Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ;
 • Phần mềm có thể cài đặt và hoạt động được bình thường trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng IPv6
 • Hệ thống có thời gian phản hồi trung bình dưới 2,5 giây. Thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây (bao gồm cả các trường hợp thực hiện chức năng báo cáo, thống kê).
 • Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Cốc Cốc…
 • Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt theo chuẩn Unicode.

Công nghệ sử dụng

 • Nền tảng công nghệ: Microservice, Spring framework
 • Ngôn ngữ lập trình: Java, React, Html5
 • Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL
 • Hệ điều hành: Linux.

BẢNG GIÁ

Quý khách vui lòng liên hệ để nhận danh sách chức năng chi tiết và đơn giá theo yêu cầu cụ thể của mình

Trọn gói

VND 4.500.000.000

Huyện
 • Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp huyện
 • Dịch vụ cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm
 • Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu
 • Bảo hành, bảo trì 01 năm
Liên hệ!

Thuê theo năm

VND 1.800.000.000

Huyện/01 năm
 • Phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp huyện
 • Dịch vụ cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm
 • Dịch vụ chuyển đổi dữ liệu
 • Dịch vụ quản trị vận hành
 • Dịch vụ bảo hành phần mềm
Liên hệ!