Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (UniOffice) được xây dựng với mục tiêu tin học hóa công tác quản lý, soạn thảo, xử lý văn bản và hồ sơ công việc của các Cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời trợ giúp có hiệu quả để lãnh đạo có thể dễ dàng chỉ đạo, giao việc, theo dõi tình hình xử lý công việc… Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ đắc lực cho các chuyên viên trong việc xử lý các công việc hằng ngày.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Đáp ứng đầy đủ các văn bản: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư số 02/2019/TT-BNV, Quyết định số 395/QĐ-BTTTT.
 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gợi ý người nhận xử lý dựa trên nội dung văn bản, trích yếu, lĩnh vực, lịch sử xử lý…Gợi ý nội dung bút phê, chuyển xử lý dựa trên lịch sử và nội dung văn bản.
 • Có phiên bản di động trên 02 nền tảng iOS và Android.
 • Ứng dụng Search Engine trong tìm kiếm văn bản.

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG

 • Thành phố Đà Nẵng:
  + 34 Sở, Ban, Ngành và các đơn vị trực thuộc
  + 7 Quận, Huyện
  + 56 xã phường
 • Tỉnh Gia Lai:
  + 20 Sở ban ngành
  + 17 Huyện, thị xã, thành phố
  + 220 Xã phường
 • Tỉnh Thái Nguyên:
  + 20 Sở ban ngành
  + 9 Huyện, thị xã
  + 150 Xã phường

 • Tỉnh Bình Thuận:
  + 23 Sở ban ngành
  + 10 Huyện, thành phố
  + 120 Xã phường
 •  Thành phố Cần Thơ:
  + 23 Sở ban ngành
  + 09 Quận, huyện
  + 85 Xã phường