Sáng ngày 2 tháng 10, hội nghị Công bố và đưa vào sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến Tp. Đà Nẵng , sản phẩm phần mềm do Unitech phát triển, đã diễn ra thành công với sự tham dự của hơn 150 khách mời là lãnh đạo, đại biểu các cấp chính quyền, các cơ quan ban ngành và thông tấn báo chí.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trung Chinh – Phó chủ tịch UBND thành phố khẳng định việc đưa Cổng dịch vụ công trực tuyến vào hoạt động cùng với việc thêm mới 280 dịch vụ công trực tuyến là nỗ lực của thành phố Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, công dân. Mục tiêu đến năm 2020 đạt tối thiểu tỉ lệ 60% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ, 50% hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến, 20% hồ sơ được tiếp nhận giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính.

Cổng dịch vụ công trực tuyến Đà Nẵng hiện có 850 dịch vụ công trực tuyến ở mức 3, 4 được ưu tiên triển khai trực tuyến ở quận, huyện, xã, phường. Cổng dịch vụ công trực tuyến áp dụng các công nghệ, giải pháp để cho phép nộp và quản lý các bản vẽ xây dựng và 100% thủ tục cấp phép xây dựng, ưu tiên xây dựng 03 dịch vụ trực tuyến liên quan đến cấp con dấu của công an thành phố, tích hợp sẵn chức năng thanh toán trực tuyến, phiếu thu điện tử và Đại lý dịch vụ công trực tuyến để các cơ quan chủ động sử dụng, cung cấp dịch vụ công ở mức 4 (mức cao nhất).

Unitech luôn nỗ lực để đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng trong nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường cải thiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính.