Ngày 24/7/2020, Unitech phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng bắt đầu tổ chức hội nghị  tập huấn sử dụng Cổng dịch vụ công thành phố Đà Nẵng.

Đến tham dự tập huấn là các cán bộ chuyên trách CNTT, cán bộ một cửa và cán bộ phụ trách theo dõi cung cấp dịch vụ công của các sở ban ngành, UBND quận/huyện, xã/phường của thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị tập huấn nhằm hướng dẫn các cán bộ tham gia vận hành Cổng dịch vụ công Đà Nẵng cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Web cũng như trên Ứng dụng mobile (đăng ký tài khoản; nộp hồ sơ sử dụng tài khoản của tổ chức; ký số trên Dịch vụ công trực tuyến; xác thực ký số hồ sơ tại Phần mềm một cửa, bổ sung thông tin tài khoản công dân điện tử, đánh giá mức độ hài lòng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến,…).

Hội nghị cũng đã tổ chức lấy ý kiến góp ý toàn diện về Quy chế vận hành Cổng dịch vụ công thành phố và Ứng dụng Cổng dịch vụ công thành phố.

Cổng dịch vụ công Đà Nẵng là sản phẩm do Unitech phát triển theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng. Cổng tích hợp toàn bộ các thủ tục hành chính của tất cả các sở ban ngành, UBND quận/huyện, xã/phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, liên kết với phần mềm Một cửa điện tử  dùng chung của thành phố  đã mang lại hiệu quả cao trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Điều này cũng tạo sự thuận lợi cho người dân, hạn chế đi lại, tiết kiệm chi phí và thời gian, tối ưu chất lượng phục vụ của cơ quan quản lý nhà nước đối với người dân.