Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards 2020) đã được Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức vào chiều ngày 18/10/2020, tại nhà hát Âu Cơ – Số 08 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Unitech vinh dự là một trong 27 doanh nghiệp được nhận giải “Sản phẩm dịch vụ, giải pháp số tiêu biểu” đối với sản phẩm Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành cấp huyện.

Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà nước chuyên ngành cấp huyện là giải pháp tạo lập kho cơ sở dữ liệu và các ứng dụng chuyên ngành tập trung, nhất quán, bao trùm tất các các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, như: Văn hóa thông tin, Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Dữ liệu dùng chung, Lao động, thương binh và xã hội, Y tế,…; Đây chính là giải pháp tối ưu hóa về mặt thời gian, nguồn lực và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam do Hội Truyền thông số Việt Nam (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức hàng năm, được đánh giá, bình chọn dựa trên các tiêu chí chính như: Tính năng/chức năng của sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, công nghệ, bảo mật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Sự nổi trội của sản phẩm, dịch vụ so với các sản phẩm khác cùng loại trên thị trường; Sản phẩm, dịch vụ mới, có tiềm năng ứng dụng; Lực lượng nhân sự, mức đầu tư cho ICT; Quy trình quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh; Đánh giá hiệu quả của Quá trình chuyển đổi bằng doanh thu, thị phần; Năng lực uy tín của đơn vị, chủ doanh nghiệp…