Cổng dữ liệu mở UniOpenData là giải pháp cổng thông tin tổng hợp và công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước tại các tỉnh, thành phố do Công ty cổ phần Unitech phát triển.

Đây là nền tảng quan trọng trong việc triển khai xây dựng đô thị thông minh, phục vụ triển khai các hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, đồng thời đây là nguồn cung cấp dữ liệu làm cơ sở phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở cho tỉnh/thành phố.

Phần mềm được xây dựng phù hợp với các tiêu chí quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Tất cả các chức năng của cổng dữ liệu được cung cấp trên giao diện web đều có thể gọi thông qua API
 • Giao diện web trực quan cho phép người dùng dễ dàng đăng ký, cập nhật và tinh chỉnh tập dữ liệu trong mô hình ủy quyền phân tán theo Cơ quan/tổ chức (hay còn gọi là nhà xuất bản dữ liệu)
 • Cho phép tìm kiếm nhanh chóng từ khóa theo kiểu “Google” cũng như phân loại theo thẻ và duyệt giữa các tập dữ liệu liên quan. Người dùng có thể nhanh chóng xem bộ dữ liệu nào có sẵn, ở định dạng nào và với giấy phép nào, ngay từ kết quả tìm kiếm
 • Công cụ xem trước dữ liệu có nhiều tính năng mạnh mẽ để xem trước dữ liệu được lưu trữ trong DataStore bao gồm các chế độ: Xem dữ liệu dạng Bảng, Xem dữ liệu dạng Biểu đồ, Xem dữ liệu dạng Hình ảnh, Xem dữ liệu dạng Bản đồ…
 • Cung cấp một tập hợp metadata phong phú cho mỗi tập dữ liệu, rất thuận lợi cho việc tìm kiếm, truy cập, quản lý và lưu trữ dữ liệu
 • Hỗ trợ nhiều loại định dạnh file khác nhau

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM

Phân hệ Quản trị hệ thống

Quản lý người dùng, phân quyền, cấu hình hệ thống

Phân hệ Quản lý danh mục

Quản lý các danh mục dùng chung như lĩnh vực, tổ chức

Phân hệ Quản lý dữ liệu

Quản lý các bộ dữ liệu, nguồn dữ liệu, theo dõi thông tin dữ liệu, phiên bản dữ liệu

Phân hệ Quản lý Tin tức

Quản lý chuyên mục tin tức, biên tập tin tức, tìm kiếm

Phân hệ Báo cáo thống kê

Thống kê lượt truy cập dữ liệu, lượt tải dữ liệu, số lượng dữ liệu cung cấp theo đơn vị, theo lĩnh vực

BẢNG GIÁ THUÊ DỊCH VỤ PHẦN MỀM CỔNG DỮ LIỆU MỞ

Gói cơ bản

VND 1.000.000.000

01 năm
 • Phần mềm lõi Cổng dữ liệu mở
 • Không bao gồm công việc tích hợp dữ liệu mở từ các CSDL chuyên ngành thông qua API
 • Cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm
 • Quản trị vận hành hệ thống
 • Bảo trì phần mềm
 • Đã bao gồm VAT
Liên hệ!

Gói nâng cao

VND 1.700.000.000

01 năm
 • Phần mềm lõi Cổng dữ liệu mở
 • Tích hợp không giới hạn dữ liệu mở từ các CSDL chuyên ngành thông qua API
 • Cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm
 • Quản trị vận hành hệ thống
 • Bảo trì phần mềm
 • Đã bao gồm VAT
Liên hệ!