Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cấp phép xây dựng UniConsLisence là một giải pháp tạo lập cơ sở dữ liệu tập trung, quản lý tất cả dữ liệu về cấp phép xây dựng của tỉnh. Hỗ trợ công tác điều hành của Lãnh đạo thông qua việc giám sát tình hình cấp phép cấp tỉnh và cấp huyện. Cơ sở dữ liệu về cấp phép xây dựng được khởi tạo xuyên suốt quá trình thực hiện nghiệp vụ cấp phép xây dựng của đơn vị quản lý từ bước xử lý hồ sơ một cửa liên quan đến cấp phép xây dựng và quản lý sau cấp phép. Hệ thống kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống khác bao gồm: Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, cổng dịch vụ công của Bộ Xây dựng, Cổng dịch vụ công quốc gia, và kho dữ liệu của tỉnh theo quy định.

Chức năng của phần mềm

 • Quản lý hồ sơ về cấp phép xây dựng (được đồng bộ từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính): thông tin chi tiết hồ sơ một cửa, thành phần hồ sơ, tiến trình xử lý hồ sơ, thông tin thẩm định, lấy ý kiến của cơ quan liên quan, kết quả xử lý hồ sơ
 • Quản lý thông tin giấy phép xây dựng: thông tin về giấy phép, trạng thái của giấy phép được cấp theo từng loại giấy phép được quy định như: nhà ở riêng lẻ, công trình, dự án,…
 • Quản lý thông tin kiểm tra, vi phạm, xử phạt: thông tin kiểm tra trật tự xây dựng các chủ đầu tư sau khi được cấp phép
 • Báo cáo thống kê: cung cấp các báo cáo thống kê về: tình hình cấp phép xây dựng trên địa bàn (theo cấp tỉnh và cấp huyện), tình hình xử lý hồ sơ, tình hình kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn
 • Quản trị hệ thống: quản lý thông tin cơ bản của một phần mềm gồm: danh mục, cấu hình, chức năng, phân quyền người dùng,….
 • Tích hợp, chia sẻ thông tin: cung cấp dịch vụ tích hợp đồng bộ dữ liệu và chia sẻ cung cấp dữ liệu cho các hệ thống có liên quan.

Tính năng kỹ thuật

 • Tuân thủ danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 • Đáp ứng theo Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ;
 • Phần mềm có thể cài đặt và hoạt động được bình thường trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng IPv6
 • Hệ thống có thời gian phản hồi trung bình dưới 2,5 giây. Thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây (bao gồm cả các trường hợp thực hiện chức năng báo cáo, thống kê).
 • Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Cốc Cốc…
 • Hỗ trợ hiển thị tiếng Việt theo chuẩn Unicode.

Công nghệ sử dụng

 • Nền tảng công nghệ: Microservice, Spring framework
 • Ngôn ngữ lập trình: Java, React, Html5
 • Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL
 • Hệ điều hành: Linux.

BẢNG GIÁ

Quý khách vui lòng liên hệ để nhận danh sách chức năng chi tiết và đơn giá theo yêu cầu cụ thể của mình

Trọn gói

VND 3.000.000.000

gói
 • Phần mềm quản lý CSDL cấp phép xây dựng
 • Dịch vụ cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm
 • Bảo hành, bảo trì phần mềm 01 năm
Liên hệ!

Thuê theo năm

VND 1.200.000.000

01 năm
 • Phần mềm quản lý CSDL cấp phép xây dựng
 • Dịch vụ cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm
 • Dịch vụ quản trị vận hành
 • Dịch vụ bảo hành phần mềm
Liên hệ!