Phần mềm quản lý thông tin các dự án đầu tư là một giải pháp quản lý thông tin về các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư công, vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ các sở ngành, địa phương trong việc quản lý, cập nhật, theo dõi tình hình triển khai dự án, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương được kịp thời. Hệ thống giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, đề xuất thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đầu tư các dự án triển khai chậm tiến độ, vi phạm pháp luật hoặc đôn đốc các chủ đầu tư, nhà đầu tư triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ

Chức năng của phần mềm

Quản lý dự án đầu tư ngoài ngân sách

Quản lý thông tin cơ bản dự án (Về chủ trương lập quy hoạch, chủ trương đầu tư, chủ đầu tư, diện tích, địa điểm, vốn đầu tư dự án); thông tin thẩm định dự án; thông tin tiến độ triển khai dự án (tiến độ về giải phóng mặt bằng, đất đai, môi trường; quy hoạch chi tiết, cấp phép xây dựng; tiến độ xây dựng, nghĩa vụ tài chính…);… trên địa bàn toàn tỉnh gồm Dự án trong Khu công nghiệp; Dự án cụm công nghiệp; Dự án ngoài khu, cụm công nghiệp. Đánh giá tiến độ, hiệu quả dự án.

Quản lý dự án đầu tư công

Quản lý thông tin dự án (Số, ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Quyết định phê duyệt dự án, Chủ đầu tư); Vốn đầu tư (tổng số vốn, loại nguồn vốn); Dự kiến phân bổ theo kỳ trung hạn; Kế hoạch vốn hàng năm; Số vốn còn lại theo giai đoạn; Tình hình triển khai thực tế (số vốn đã giải ngân, tiến độ triển khai giải phóng mặt bằng, thi công dự án, mức độ hoàn thành); Đánh giá tiến độ, hiệu quả.

Tính năng kỹ thuật

 • Tuân thủ danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
 • Đáp ứng theo Quyết định số 742/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành yêu cầu an toàn cơ bản đối với phần mềm nội bộ.
 • Phần mềm có thể cài đặt và hoạt động được bình thường trên môi trường hạ tầng mạng sử dụng IPv6
 • Hệ thống có thời gian phản hồi trung bình dưới 2,5 giây. Thời gian phản hồi chậm nhất dưới 30 giây (bao gồm cả các trường hợp thực hiện chức năng báo cáo, thống kê).
 • Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Chrome, Internet Explorer, Firefox, Cốc Cốc.

Công nghệ sử dụng

 • Nền tảng công nghệ: Microservice, Spring framework
 • Ngôn ngữ lập trình: Java, React, Html5
 • Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL
 • Hệ điều hành: Linux.

BẢNG GIÁ

Trọn gói

VND 2.000.000.000

Gói
 • Phần mềm Quản lý thông tin dự án đầu tư
 • Dịch vụ cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm
 • Bảo trì phần mềm
Liên hệ!

Thuê theo năm

VND 800.000.000

01 năm
 • Phần mềm lõi Cổng dữ liệu mở
 • Dịch vụ cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm
 • Dịch vụ quản trị vận hành hệ thống
 • Bảo trì phần mềm
Liên hệ!